סופר דסק | ריהוט משרדי
פלטה ווארצליט

פלטה ווארצליט

מחיצות מעל שולחן 1

מחיצות מעל שולחן 1

מחיצות מעל שולחן 2

מחיצות מעל שולחן 2

מחיצות מעל שולחן 3

מחיצות מעל שולחן 3

מחיצות מעל שולחן 4

מחיצות מעל שולחן 4

מחיצות מעל שולחן 5

מחיצות מעל שולחן 5