סופר דסק | ריהוט משרדי

מידות

2

3

4

5

6

9

10